karaoke construction

Home / construction / karaoke construction
8 steps of preparation when executing the karaoke room
Thi công phòng karaoke cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng karaoke đạt tiêu chuẩn về chất lượng cũng như cách âm. Sau đây OZ xin giới thiệu 8 bước chuẩn bị cơ bản như sau :
1833 Views 12:00 16/07/2015