townhouse construction

Home / construction / townhouse construction
construction townhouse for toan
Thi công xây dựng nhà phố là giai đoạn quyết định đến chất lượng và tính chính xác của kiến trúc tổng thể của ngôi nhà theo hồ sơ thiết kế.
971 Views 12:00 17/07/2015
facede house construction
Chìa khóa trong quá trình thiết kế nhà phố là khả năng bố trí các không gian chức năng theo chiều cao và chiều sâu nhằm tăng diện tích sử dụng cho ngôi nhà. 
836 Views 12:00 16/07/2015