school interior

Home / interior / school interior
ideal school design
Con người dành 1/3 cuộc đời để rèn luyện nhân cách ở các trường học vậy nên đây được coi là một xã hội thu nhỏ, giúp hành trang vào đời của mỗi người thêm  vững vàng và tự tin.
889 Views 12:00 15/09/2015
beauty school interior
Trường học là nơi dạy cho tất cả mọi người hiểu ra những điều căn bản nhất, trường học dạy cho con người biết cách suy nghĩ và có một cái nhìn tổng quan về xã hội cũng như cách ứng xử với mọi người.
2963 Views 12:00 16/07/2015