Sony Lotte Showroom interior

Home / interior / showroom interior / electronics showroom interior / Sony Lotte Showroom interior

Sony Lotte Showroom interior

Thể Loại :   Nội Thất Showroom
Hạng Mục :   Thiết Kế Thi Công Nội Thất
Địa Điểm :   Trung Tâm Thương Mại
Năm Hoàn Thành :   2013

noi-that-showroom-sony-9
noi-that-showroom-sony-8
noi-that-showroom-sony-11
noi-that-showroom-sony-7
noi-that-showroom-sony-6
noi-that-showroom-sony-5
noi-that-showroom-sony-4
noi-that-showroom-sony-12
noi-that-showroom-sony-3
noi-that-showroom-sony-2
noi-that-showroom-sony-1

Comments